Vaskeriutstyr

helsesektoren

Smittevern og hygiene er et sentralt tema for valg av vaskeri- og renseriløsninger i helsesektoren. Derfor stiller vi høye krav til våre produsenter og leverandører i dette segmentet. Se her hva vi kan tilby av produkter og løsninger.

Autoklaver

Petter Tellefsen AS forhandler primært Lautenschlager og Euronda i denne kategorien, da disse leverandørene dekker de fleste behov og innehar de strengeste sertifikater. Imøtekommer også meget høye krav fra forbrukerne.

Våre leverandører

Barrierevaskemaskiner Krebe 

Alle Krebe`s maskiner er konstruert for å sikre den beste kvaliteten på vaskeresultater med minimalt forbruk av vann, vaskemiddel og energi. Maskinkonstruksjonen er robust og stabil, designet for å sikre lang levetid for hver eneste del av maskinen under tung belastning. Kapasitet 11-55kg

Våre leverandører

Smeg vaskedekontaminatorer

Smeg er foretrukket leverandør hos oss grunnet et stort mangfold av løsninger både innen medisinsk,
tannteknisk og laboratorieteknisk sektor.

Våre leverandører

Lischka Spyledekontaminatorer (Bekkenspylere )

Geysir serien til Lischka leveres i tre ulike versjoner: Basic, Classic og Premium

Våre leverandører