Våre leverandører

Petter Tellefsen AS importerer direkte fra produsenter og har dermed direkte kontakt med våre leverandører, både når
det gjelder markedsarbeid, logistikk, service og produktutvikling. Ved å jobbe direkte med produsentene, kan vi
skreddersy og optimalisere våre kunders behov. Alle våre leverandører er anerkjente produsenter innenfor sine felt, og
leverer produkter av høy kvalitet og innehar alle nødvendige sertifikater.

VASKERI OG RENSERI 

SCHULTHESS

Et ledende Sveitsisk selskap innen vasketeknologi som er stadig i utvikling og leverer maskiner av høy kvalitet. Schultess har vært foretrukket av oss i en årrekke grunnet lange tradisjoner og gode systemløsninger for private og profesjonelle aktører.

KREBE

Krebe Tippo er systemleverandør av vaskeriutstyr for den kresne. Har spesialisert seg på brukervennlige produkter og løsninger for sykehjem, sykehus, pleiehjem, restauranter, hoteller etc. Barrierevaskemaskiner er en spesialitet hos Krebe.

Lapauw

Tilbyr det bredeste utvalget av modeller og applikasjoner av vaskeriutstyr. Alle maskiner er utstyrt med PLC-teknologi som gir deg som kunde en optimal utnyttelse og et forutsigbart perspektiv av drift og vedlikehold.

Lavatec

Lavatec Laundry Technology er et tyskeid selskap som representerer kostnadseffektive og helautomatiserte løsninger for de største vaskeri-aktørene i markedet. Av kjerneprodukter er ulike modeller av tunnelvaskemaskiner sentral.

Barbanti Carlo

Barbanti er en italiensk leverandør med over 40 års erfaring med produksjon av finiserings-utstyr ( Finishering ) med høy kvalitet. Har et variert utvalg for både våt- og tørr rens produkter, samt et godt utvalg  av dampgeneratorer og strykebord.

Biko

Er en sveitsisk leverandør av blant annet foldemaskiner for klær og tekstilindustri. Har også spesialmaskiner for bearbeiding og håndtering av sykehusklær. Løftebord ( saksebord ), tilpasningsbord og transportbånd av høy kvalitet, er også et av spesialfeltene til Biko.

Certuss

Certuss er et tysk familie-eid selskap som utelukkende produserer og leverer damp generatorer. Har generatorer med kapasitet fra 80- 2 000 kg/h. Litt avhengig av størrelse, kan generatorene driftes på olje, gass eller elektrisitet.

Fintec

Et anerkjent selskap i Tyskland som har spesialisert seg på maskiner for etterbehandlingsprosessen av vasket tøy. Finisering (tunnelsystemer), transportsystemer, arbeidsbord og foldemaskiner. Fintec`s utstyr og maskiner er også kompatibel med andre leverandører og produsenter.

GMP

Grunnet iherdig og langsiktig forskning er Italienske GMP en av Europas ledende produsenter av strykeruller til kommersielle og små/ mellomstore industrielle vaskerisegmenter.

lacotech

Belgisk produsent av ruller til små og mellomstore industrivaskerier, hoteller, sykehjem og sykehus. Deres største maskiner har kapasitet opp til 1 600 kg/h.

Lamac Machinery

Et belgisk selskap som spesialiserer seg på maskiner til vaske og tekstilsektoren, leverer store ruller og brettemaskiner for bunting/sammenrulling av matter, tepper og håndklær. Har også oppbevaringsutstyr og lagringsreoler for dette.

Milnor

Amerikansk produsent som tilbyr vaskemaskiner med kapasitet fra 11-317 kg, automatiserte tunnelvaskesystemer med kapasitet på over 3 tonn pr time, samt tørketromler og materialhåndteringssystemer. Leverer også datanettverk for vaskeribransjen.

Tolon

Tyrkisk ( Jensen Group )mangeårig produsent av high-end vaskemaskiner, tørketromler, strykeutstyr og brettemaskiner for det profesjonelle markedet.

Triveneta

Et familieeid selskap fra Italia som har spesialisert seg på helautomatiske maskiner, i hovedsak tørketromler for større applikasjoner. Gjennom en mekanisme kalt Atlantis, kan trallene veltes på plass for å forenkle arbeidet for operatørene. Laster enkelt opp 8-10 maskiner i èn linje.

Seitz

Vår foretrukne leverandør av vaskemidler, rengjøringsmidler og renseriprodukter. Dekker hele produktspekteret innen moderne hygiene både for tekstiler og overflater. Leverer også desinfeksjonssluser og doseringsutstyr for vaskemidler.

HELSESEKTOREN LEVERADØRER

Hammerlit

Tysk produsent som skreddersyr produkter og løsninger til de ulike arbeidsprosesser innen avfallshåndtering, transportsystemer, instrumentbord, oppbevaring etc til for eksempel sykehus, aldershjem og institusjoner. Dette sikrer høy kvalitet i det ergonomiske, hygieniske og det tekniske aspektet ved produktene.

SCHAERER MEDICAL

Sveitsisk produsent av operasjonsbord og medisinsk utstyr av høy kvalitet. Spesialister på tilvirkning av alle typer operasjonsbord, men har også spesialløsninger for nevro- og ryggradskirurgi.

EURONDA

Tysk leverandør og produsent med stort utvalg av dekontaminatorer og autoklaver til tannhelsesektoren.

LAUTENSCHLAGER

Leverandør og produsent av medisinsk sterliserings- og desinfiseringsutstyr. Leverer også autoklaver.

REHAWASH

Stor tysk leverandør av vogn og sengevaskemaskiner.

SMEG INSTRUMENTS

Italiensk leverandør av vaskedekontaminatorer for medisinsk utstyr og industrioppvaskmaskiner av høy kvalitet

Seitz

Vår foretrukne leverandør av vaskemidler, rengjøringsmidler og renseriprodukter. Dekker hele produktspekteret innen moderne hygiene både for tekstiler og overflater. Leverer også desinfeksjonssluser og doseringsutstyr for vaskemidler.

OPPVASKMASKINER

SMEG INSTRUMENTS

Italiensk leverandør av vaskedekontaminatorer for medisinsk utstyr og industrioppvaskmaskiner av høy kvalitet

OPPVASKMASKINER

Seitz

Vår foretrukne leverandør av vaskemidler, rengjøringsmidler og renseriprodukter. Dekker hele produktspekteret innen moderne hygiene både for tekstiler og overflater. Leverer også desinfeksjonssluser og doseringsutstyr for vaskemidler.

LEGGE TIL LEV PÅ TILBEHØR

Vår foretrukne leverandør av vaskemidler, rengjøringsmidler og renseriprodukter. Dekker hele produktspekteret innen moderne hygiene både for tekstiler og overflater. Leverer også desinfeksjonssluser og doseringsutstyr for vaskemidler.