Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor har vi utformet denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine. Når vi behandler dine personopplysninger er det kun de aller mest nødvendige opplysningene om deg i din rolle som representant for din bedrift/foretak/institusjon som vår forretningsforbindelse.

Denne personvernerklæringen gjelder for Petter Tellefsen  AS, Svartediksveien 11, 5009 Bergen, med organisasjonsnummer NO 916 675 526 MVA.

Petter Tellefsen AS ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Vi vil alltid sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Formål med personopplysningene som innhentes?

Vi samler inn og behandler informasjon om deg for å oppfylle våre forpliktelser knyttet til forespørsler, tilbud, salg eller avtalte leveranser på vegne av deg og/eller våre kunder. I tillegg samler og behandler vi informasjon for å forbedre våre nettsider og sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester. Personopplysningene dine samles inn i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsformål som:

 • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
 • Følge opp forespørsler, tilbud, kjøp eller service på våre produkter og tjenester
 • Tilpasse og forbedre vår kommunikasjon og markedsføring
 • Administrere og forvalte våre forretningsforbindelser
 • Tilpasse våre samarbeidspartneres kommunikasjon til deg
 • Oppfyllelse av lovpålagt krav
 • Gi relevant og tilpasset innhold på våre nettsider, samt måle og analysere trafikken på nettsidene
 • Utvikle og forbedre våre tjenester

Personopplysningene som behandles:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • IP-adresser
 • Cookie-ID

Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra nettsidene kan vi samle inn IP-adresse eller dine handlinger som utføres på siden.

Google Analytics

Vi bruker også informasjonskapsler (cookies) fra Google Analytics for å samle og analysere besøksdata, som f. eks. antall brukere, hvilke sider som besøkes samt varigheten per besøksside. Denne informasjonen bruker vi til å optimalisere og brukertilpasse sidene våre for best mulig kundeopplevelse. Google Analytics gir innsyn i cookie-ID, IP-adresse, søkerhistorikk og lokasjonsbasert data. Informasjonen fra Google Analytics blir lagret på Googles servere, i tråd med EUs personvernlovgivning (GDPR). Google LLC er databehandler for denne informasjonen. Av informasjonskapsler fra Google bruker vi: _ga_gat_gid_collect

Hva vi bruker dine personopplysninger til?

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

 • Utføre tilbud og salg med kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, lisensdetaljer, faktura, påminnelser og lignende. Kontrakten kan være inngått med Petter Tellefsen AS direkte eller med en av våre partnere.
 • Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, eller telefonsamtaler).
 • Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på våre nettsider.
 • Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss.
 • Sende deg markedsføringsmateriell som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt-og tjenestekampanjer.
 • Utføre direkte salgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.
 • Behandle en jobbsøknad.

Vår hjemmel til å samle inn personopplysninger

Innsamling av personopplysninger er basert på samtykke.

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved din henvendelse til Petter Tellefsen AS. Vi lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykke som den enkelte gir i systemene våre.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.

Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Petter Tellefsen AS og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs-og markedsføringsformålene våre. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Når samler vi inn personopplysninger om deg?

 • Når du ønsker å få et tilbud fra oss, inngår en avtale eller et kjøp på et av våre produkter eller tjenester.
 • Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, i sosiale medier eller via nettsidene våre.
 • Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, Petter Tellefsen AS`s markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.
 • Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og Petter Tellefsen AS.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet som var grunnlaget for innsamlingen, behandlingen og lagringen. Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, blir de slettet eller anonymisert. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Vi behandler kun relevante personopplysninger

Vi behandler bare personopplysninger om deg som er relevant og tilstrekkelig i forhold til formålene som er definert ovenfor. Formålet med behandlingen er avgjørende for å vurdere hvilke personopplysninger om deg som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene vi bruker. For eksempel bruker vi ikke flere personopplysninger enn det vi behøver for det spesifikke formål.

Vi behandler kun nødvendige personopplysninger

Vår innsamling, behandling og lagring av dine personopplysninger er begrenset til det som er nødvendige for å oppfylle våre formål. Foruten om dette kan lovgivning bestemme hvilke personopplysninger som er nødvendige å samle inn og lagre for vår virksomhet. Type og omfang av opplysninger vi behandler kan være nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse eller annen rettslig forpliktelse.

Sikkerhet

Vi har, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle vår informasjonssikkerhet slik at opplysningene dine er beskyttet.

Disse tiltakene inkluderer:

 • organisatoriske (spesifiserte instruksjoner, rutiner og prosesser)
 • tekniske (maskinvare og programvare).

Hensikten er å sikre beskyttelse av dine personopplysninger mot sletting, tap, endring, uautorisert tilgang og publisering, og andre mulige sikkerhetsbrudd.

Bruken av informasjonskapsler og cookies

Vi bruker informasjonskapsler og cookies til å samle inn informasjon mens du navigerer på våre nettsider. Denne informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse (Internett-protokoll) og handlingene du utfører på selskapets nettsider, som nettsidene du ser på og koblingene du klikker på. Informasjonen brukes til å få nettsidene til å fungere mer effektivt, samt til å gi oss en bedre forretnings-og markedsføringsinformasjon. Vi samler også inn informasjon om operativsystem, refererende side eller banen gjennom webområdet. Formålet er å forstå hvordan besøkende bruker våre nettsider. Informasjonskapsler og lignende teknologi hjelper oss til å skreddersy brukertilpassede nettsider samt for å oppdage og forebygge sikkerhetstrusler og misbruk.

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi vil ikke videresende dine personopplysninger uten ditt samtykke, kun dersom vi lovmessig er bundet til å videresende dine personopplysninger, for eksempel som en del av rapportering til myndighetene. Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, agenter, underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

Lovpålagt

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)

Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

Dine rettigheter

I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, hvor de kommer fra, hva vi bruker dem til og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det. Du kan også få informasjon om hvor lenge vi beholder, og hvem som eventuelt mottar personopplysninger om deg. Du kan benytte dine rettigheter ved å kontakte oss.

Retten til å få unøyaktige personopplysninger korrigert eller slettet

Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, har du rett til å få de korrigert. Hvis dette er tilfelle, vennligst kontakt oss og informer oss om hvor uriktigheten er, og hvordan de skal rettes.

Retten til å motsette deg behandling av dine personopplysninger

Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger når det ikke kreves av lovgivning. Hvis motsettelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen opphører.

Forpliktelse til å slette dine personopplysninger

Dette gjelder for eksempel hvis du opphever samtykket ditt. Dersom du mener at personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet vi har samlet dem for, kan du be om å få dataene dine slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger behandles i strid med lovgivning eller andre rettslige forpliktelser. Når du kontakter oss med en forespørsel om å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall vil vi foreta eventuelle endringer eller slettinger.

Endringer i denne personvernerklæringen

Petter Tellefsen AS forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på våre nettsider. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om eventuelle endringer. Hvis vi gjør korrigeringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på våre nettsider før endringen trer i kraft.

Kontaktinformasjon

Hvis du har kommentarer til denne erklæringen eller spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på post@petter.devpixel.no, eller behandlingsansvarlig:

Navn på behandlingsansvarlig:

Petter Tellefsen
Daglig leder i Petter Tellefsen AS
Telefonnummer: 55 30 45 30
E-post til behandlingsansvarlig: petter@petter.devpixel.no

Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi håper du velger å rette en henvendelse til oss først. Du kan også lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

Disse retningslinjene er datert Petter Tellefsen AS, Bergen 10.06.2021