Vår miljøprofil

Petter Tellefsen AS har som mål å være førstevalg for kunder som setter miljø i fokus.

  • Vi skal spare på ressursene og så langt som mulig erstatte engangsmateriell med fornybare alternativer.
  • Vi forhandler produkter fra produsenter som er sitt miljøansvar bevisst, og som har en aktiv holdning til miljøproblematikken.
  • Vi skal unngå å bruke miljøskadelige materialer og utstyr, med henblikk både på produkter og emballasje.
  • Vi benytter kildesortering av avfall, som i vårt firma i hovedsak kan deles i to grupper: Maskiner/ reservedeler og emballasje.
  • Bedriften benytter seg i svært liten grad av kjemikalier, men dersom aktuelt, vil dette behandles som spesialavfall.
  • Vi skal ha miljøtenkningen for øye og være åpen for ytterligere forbedringer av denn profilen. I den forbindelse støtter vi oss på GRIP: Miljøledelse for små og mellomstore bedrifter, som i sin tur vil kunne føre til implementering av kravene ihht NS ISO 14001.
  • Som importør av EE-produkter har vi inngått avtale med returselskapet Norsirk i forbindelse med innsamling og håndtering av EE-avfall. Norsirk tilfredstiller herunder alle krav.